DARMOWE PROJEKTY DLA ŻŁOBKÓW

AKADEMIA OPIEKUNA

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizator Akcji:
EDUKA CENTER ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie
2. Termin realizacji projektu:
10.03.2022 r. 30.09.2022 r.

WSTĘP

Istotą akcji „AKADEMIA OPIEKUNA” jest możliwość poszerzenia zakresu źródła czerpania inspiracji do pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Akcja ma na celu także zapoznanie z metodami pracy w innych placówkach, dodatkowo pozwoli na poznanie doświadczeń i porad pomiędzy aktywnymi zawodowo pracownikami żłobków. Uczestnicy akcji otrzymają dostęp do autorskich materiałów, które są aktualne sprawdzane i chętnie wykorzystywane przez setki placówek w całej Polsce.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Akcja skierowana jest do Żłobków oraz Klubów Dziecięcych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – uczestników. Organizator Akcji „AKADEMIA OPIEKUNA” jako placówka kształcenia ustawicznego EDUKA CENTER udzieli zgłoszonym placówkom darmowego dostępu do platformy „Akademia Opiekuna” na 1 miesiąc ( 30 dni ) na której znajdują się tysiące materiałów przydatnych do pracy z dziećmi: karty pracy, scenariusze zajęć, pliki PDF, MP3 i wiele innych. Uczestnik platformy ma prawo wykorzystywać materiały w swojej pracy z dziećmi zarówno te zamieszczone wcześniej, a także dołączane na bieżąco. Aktualizacje na platformie odbywają się aż 2 razy w tygodniu przez cały okres dostępu.

CELE PROJEKTU

✓ Poszerzanie zakresu źródła czerpania inspiracji w pracy z dziećmi dla Opiekunów w żłobku
✓ Możliwość zmiany dotychczasowych rozwiązań na nowe/aktualne
✓ Wprowadzenie różnorodności jeśli chodzi o formę pracy i formę zabawy z dziećmi
✓ Kształtowanie dbałości o prawidłowy rozwój dziecka
✓ Zapewnienie opiekunom w żłobku niezbędnych materiałów wykorzystywanych w codziennej pracy z dziećmi
✓ Promowanie działań prowadzących do uaktualniania wiedzy na temat metod pracy z dziećmi

REGULAMIN

✓ Projekt skierowany jest do żłobków/klubów dziecięcych znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej
✓ Projekt realizowany będzie od dnia 1 marca 2022 r. do 30 września 2022 r.
✓ Udział w projekcie jest bezpłatny dobrowolny, równoczesny z akceptacją regulaminu.
✓ Wartość projektu to 39 zł brutto ( 1 miesiąc ), refundacja 100% za co uczestnik otrzymuje dostęp za 0 zł – bez żadnych obciążeń finansowych
✓ Uczestnik projektu zobowiązany jest do wysłania maila zgłoszeniowego na adres info@opiekunwzlobku.pl wraz z kartą zgłoszenia –( Załącznik nr 1) niniejszego Regulaminu
✓ Zgłoszony uczestnik otrzymuję bezpłatny dostęp do platformy AKADEMIA OPIEKUNA na 1 miesiąc (30 dni)
✓ W ciągu dwóch tygodni od przystąpienia do projektu uczestnik zobowiązany jest do udzielenia telefonicznej opinii na temat korzyści wynikających z udziału w projekcie
✓ Konsultant firmy EDUKA CENTER po 2 tygodniach skontaktuje się telefonicznie ze wskazaną osobą w formularzu kontaktowym, aby poprosić o opinię.
✓ Dostęp do platformy będzie na stronie do której uczestnik projektu otrzyma indywidualne hasło i login:
https://opiekunwzlobku.pl/akademia-opiekuna-3/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie i otrzymania dostępu na 1 miesiąc do platformy AKADEMIA OPIEKUNA jest:
✓ wysłanie formularza zgłoszeniowego ( Załącznik nr 1) z poprawnie wypełnionymi danymi na adres info@opiekunwzlobku.pl
✓ zalogowanie się na wskazaną platformę https://opiekunwzlobku.pl/akademia-opiekuna-3/0 – zgodnie z załączoną instrukcją logowania –( Załącznik 2)
✓ Udzielenie telefonicznej opinii na temat korzyści wynikających z udziału w projekcie WAŻNE: Konsultant firmy Eduka Center skontaktuje się z Państwem w ciągu dwóch tygodni od przyznania dostępu do platformy pod numerem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym (Załacznik 1)
✓ Jeśli w dniu w którym konsultant zadzwoni, nie będzie możliwe przeprowadzenie rozmowy, zostanie do Państwa wysłany e-mail z prośbą o podanie dogodnego terminy przeprowadzenia rozmowy
WAŻNE: Odpowiedź z wyznaczonym terminem powinna zostać odesłana w ciągu 48 h, a termin powinien zostać wyznaczony w ciągu 14 dni od daty ostatniej próby kontaktu telefonicznego.
2. Wszystkie informacje dotyczące akcji można uzyskać pod adresem info@opiekunwzlobku.pl

Pobierz załącznik 1

Pobierz załącznik 2

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W ŻŁOBKU

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizator Akcji:
EDUKA CENTER ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie
2. Termin realizacji projektu:
10.03.2022 r. 30.09.2022 r.

WSTĘP

Istotą akcji „ Bezpieczeństwo dzieci w żłobku” jest zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w sytuacjach kiedy będą potrzebowały udzielenia przez opiekuna w żłobku pierwszej pomocy przedmedycznej. Organizatorowi akcji zależy na tym, aby osoby pracujące w żłobku posiadały niezbędną i aktualną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Reakcja podczas pierwszych chwil po wypadku dziecka jest bardzo ważna i decydująca jeśli chodzi o dalszy stan zdrowia i życia dziecka.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Akcja skierowana jest do Żłobków oraz Klubów Dziecięcych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – uczestników. Organizator Akcji „Bezpieczeństwo dzieci w żłobku” jako placówka kształcenia ustawicznego udzieli zgłoszonym placówkom, darmowego dostępu dla 1 osoby do Kursu PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA.
Kurs trwa 5 h dydaktycznych i prowadzony jest przez Andrzeja Pawlukanis który wiedzę zdobytą podczas studiów i pracy w pogotowiu od ponad trzynastu lat przekazuje prowadząc szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Dziś jest instruktorem w Szkole Policji w Słupsku, na co dzień uczy młodych adeptów polskiej policji sztuki udzielania pierwszej pomocy. Wybrana osoba otrzyma dożywotni dostęp do kursu realizowanego na platformie edukacenter.pl, po którego zakończeniu otrzyma imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu PPP zgodne ze wzorem MEN. Nasze zaświadczenia są akceptowane we wszystkich placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych. Zaświadczenie wydane jest na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.652) Certyfikat również jest wydawany na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 o organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.
Po pozytywnym zaliczeniu testu otrzymasz zaświadczenie w wersji elektronicznej pdf *Jeśli potrzebujesz zaświadczenia w wersji papierowej** możesz złożyć takie zamówienie ( dopiero po zalogowaniu do kursu )- wysyłamy do paczkomatu za dodatkową opłatą. Wartość bonu to 99 zł brutto który jest przekazywany w ramach projektu za 0 zł – uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

CELE PROJEKTU

✓ Rozwijanie działań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w żłobku
✓ Kształtowanie prawidłowych reakcji opiekunów w żłobku w razie wypadku dziecka
✓ Zapewnienie opiekunom w żłobku niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
✓ Promowanie działań prowadzących do dbałości o aktualne zaświadczenia wszystkich pracowników w żłobku odnośnie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

REGULAMIN

Projekt skierowany jest do żłobków/klubów dziecięcych znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
✓ Wyboru konkretnego pracownika do realizacji kursu dokonuje Uczestnik Akcji
✓ Projekt realizowany będzie od dnia 1 marca 2022 r. do 30 września 2022 r.
✓ Udział w projekcie jest bezpłatny dobrowolny, równoczesny z akceptacją regulaminu.
✓ Uczestnik projektu zobowiązany jest do wysłania maila zgłoszeniowego Na adres info@opiekunwzlobku.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym (Załącznik 1).
✓ Uczestnik projektu zgłasza jednego ze swoich pracowników do udziału w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej
✓ Zgłoszony uczestnik otrzymuję bezpłatny dożywotni dostęp do kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
✓ Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje zaświadczenie potwierdzające realizacje kursu.*
✓ Zaświadczenia wydawane są na drukach MEN*
✓ W ciągu dwóch tygodni od przystąpienia do projektu uczestnik zobowiązany jest do udzielenia telefonicznej opinii na temat korzyści wynikających z udziału w projekcie
✓ Wybrany pracownik przez uczestnika akcji Bezpieczeństwo dzieci w żłobku otrzyma niezbędne instrukcje oraz dane do logowania potrzebne by zrealizować kurs online.
✓ Kurs realizowany jest na platformie edukacenter.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie i otrzymania dla jednego pracownika zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej jest:
✓ wysłanie formularza zgłoszeniowego z poprawnie wypełnionymi danymi – zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym ( Załącznik 1)
✓ zalogowanie się na wskazaną platformę https://edukacenter.pl/szkolenia/kurs-pierwsza-pomoc-przedmedyczna/z godnie z załączoną instrukcją logowania – (Załącznik 2)
✓ realizacja w pełni kursu i zakończenie go zdanym w 100% egzaminem końcowym
✓ Udzielenie telefonicznej opinii na temat korzyści wynikających z udziału w projekcie WAŻNE: Konsultant firmy Eduka Center skontaktuje się z Państwem w ciągu dwóch tygodni od przyznania dostępu do platformy pod numerem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym (Załacznik 1)
✓ Jeśli w dniu w którym konsultant zadzwoni, nie będzie możliwe przeprowadzenie rozmowy, zostanie do Państwa wysłany e-mail z prośbą o podanie dogodnego terminy przeprowadzenia rozmowy
WAŻNE: Odpowiedź z wyznaczonym terminem powinna zostać odesłana w ciągu 48 h, a termin powinien zostać wyznaczony w ciągu 14 dni od daty ostatniej próby kontaktu telefonicznego
2. Wszystkie informacje dotyczące akcji można uzyskać pod adresem info@opiekunwzlobku.pl

*Zaświadczenie pdf wydane po zakończeniu kursu i zaliczeniu TESTU na 100% poprawnych odpowiedzi-bezpłatna forma
**Zaświadczenie w formie papierowej do paczkomatu Inpost wydane po zakończeniu kursu i zaliczeniu TESTU na 100% poprawnych odpowiedzi – możliwość zamówienia go do paczkomatu za dodatkową opłatą 35 zł + 12.99 zł za wysyłkę do paczkomatu.

Pobierz załącznik 1

Pobierz załącznik 2

Kontakt