Konsultacje 60 minut

Indywidualne konsultacje z doświadczonym praktykiem pedagogiem są okazją do fachowego przeanalizowania zachowania dziecka i dopasowania odpowiedniej metody pracy nad niewłaściwym zachowaniem, wygaszaniem niewłaściwego zachowania/wzmacnianiem pozytywnego zachowania dziecka.

Konsultacje przeznaczone są dla rodziców, nauczycieli bądź też opiekunów w żłobkach, niań i innych osób zainteresowanych.