adaptacja jako rezultat rozwoju

     

Rozwiąż poniższy test PRAWDA/FAŁSZ