WSTĘP/REGULAMIN

Witamy na kursie online Kurs Opiekuna w żłobku!

Naszą decyzję oraz wzór zaświadczenia można zobaczyć na https://opiekunwzlobku.pl

Przystępując do lekcji należy odsłuchać dokładnie pliki audio, video oraz wykonać wszystkie zadane ćwiczenia do konkretnych lekcji i modułów. Po każdym module ( jest ich 4 ) będzie Cię czekać zaliczenie cząstkowe w formie pisemnej. Zaliczenie będzie opisowe/lub testowe. Należy to zaliczenie uzupełnić na platformie i kliknąć guzik ZAKOŃCZ/PRZEŚIJ ( plik automatycznie zostaje wysyłany do nas do sprawdzenia i zaakceptowania do 24h )

UWAGA! Zaliczenia sprawdza nasz dział metodyczny ( nie dzieje się to automatycznie ) – dlatego czas oczekiwania na akceptację/ocenę to: do 24h

System nie odblokuje się jeśli dział metodyczny nie zaakceptuje twojego zaliczenia. Jeśli zaliczyć pozytywnie zostanie Ci przyznana punktacja ( musisz zdobyć min 60%, aby zaliczyć program ) oraz będziesz mógł uczyć się dalej. Jeśli nie zaliczysz będziesz musiał bardziej się postarać i przystąpić do zaliczenia ponownie. Nasz dział metodyczny skontaktuj się wtedy z Tobą mailowo i Cię o tym dodatkowo poinformuje.

PUNKTACJA:

zaliczenia modułów 1,2,3,4 ( 0-10 pkt)

EGZAMIN  (0-15 pkt )

próg zaliczenia min 60%

UWAGA

SYSTEM REJESTRUJE TWOJE LOGOWANIA DO PLATFORMY I RAPORTUJE JE ORAZ CZAS SPĘDZONY NA KONKRETNYM MATERIALE.

PRZERÓB WIĘC RZETELNIE MATERIAŁ BO SYSTEM MOŻE DAĆ NAM ERROR ,GDY ODKLIKASZ NP WSZYSTKO NA RAZ I NIE PRZEROBISZ CAŁEGO MATERIAŁU, A TAKI KOMUNIKAT ZOSTANIE WYSŁANY DO MINISTERSTWA.

Na sam koniec materiału będziesz poproszona/y o zaliczenie EGZAMINU  – na platformie.

Egzamin można zaliczyć po zaliczeniu modułu nr 4 tzn przed praktykami, w trakcie lub po praktykach.

Po otrzymaniu od kursanta zaliczeń, kolejne lekcje system odblokowuje:

  • testy cząstkowe – 24h(odblokowanie dostępu do kolejnych modułów do 24h )
  • egzamin końcowy – do 72h(pozytywny wynik egzaminu -akceptacja i przyznana punktacja – próg zaliczenia min 60%, negatywny – informacja zwrotna z prośbą o korektę).
  • Wysyłka zaświadczenia nastąpi do 72h od otrzymania poprawnie wypełnionego, czytelnego skanu dzienniczka praktyk w pdf oraz wszelkich informacji potrzebnych do wystawienia zaświadczenia** Jeśli wysyłasz tradycyjną pocztą musisz się liczyć z pewnym opóźnieniem, gdyż jesteśmy zależni od dostawcy poczty, dlatego też jeśli zależy Ci na czasie, prześlij nam wszystko elektronicznie.

Zaliczenia automatycznie są przesyłane do nas nie musisz nic dodatkowego robić.

Masz pytania napisz do nas: info@opiekunwzlobku.pl

**Osobno zostaniesz poproszona/y o dosłanie danych potrzebnych do wystawienia zaświadczenia oraz skanu dokumentu poświadczającego wykształcenie średnie.

Możesz to również zrobić we własnym zakresie aby przyśpieszyć proces wysyłając:

-imię i nazwisko

-miejsce i datę urodzenia wraz z woj.urodzenia

-adres korespondencyjny ( gdzie mamy wysłać zaświadczenie )

 

PRAKTYKI: do praktyk możesz przystąpić po zaliczeniu modułu nr 4, tzn po zaliczeniu teorii np. zaliczenie teorii przesyłasz 1 czerwca więc praktyki rozpoczynasz 2 czerwca. Więcej w dziale poświęconym tej tematyce.

Dzienniczek praktyk zeskanowany należy przesyłać na maila: zaliczenia@opiekunwzlobku.pl

Przejście do pierwszego materiału: ABY PRZEJŚĆ DO MATERIAŁU NR 1 OZNACZ REGULAMIN JAKO MATERIAŁ PRZEROBIONY – w prawym górnym rogu pod MENU – wtedy pojawi się guzik – NASTĘPNA LEKCJA

OZNACZANIE MATERIAŁU: pamiętaj, aby po każdej ukończonej lekcji odznaczyć lekcje celem pojawienia się pomarańczowego guzika NASTĘPNA LECKCJA

Jeśli po odznaczeniu nadal będziesz mieć blokadę odznacza to, że za szybko realizujesz kurs i system nie może Cię przepuścić dalej – odczekaj więc 24h i przejdź do następnej lekcji.

PROBLEMY TECZNICZNE:

W trakcie kursu może się zdarzyć, że będziesz mieć problemy techniczne, wtedy wyślij nam takie zgłoszenie na info@opiekunwzlobku.pl – najlepiej wraz ze zrzutem ekranu, tak abyśmy mogli przekazać sprawę do działy technicznego i rozwiązać problem tak szybko jak to będzie możliwe.

Wykaz proponowanej literatury przedmiotowej do zagadnień ujętych w blokach szkoleniowych.

1. Atlas anatomiczny, Literat 2010.
2. Domagała J., Kuban W., Nowicka M., Żyć w zgodzie zabawy zapobiegające agresji w przedszkolu.
3. Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker, Rozwój psychiczny
dziecka od 0 do 10 lat, GWP, Gdańsk 1997.
4. Gierasimowa A. S., Kuzniecowa W. G., Przewodnik po wczesnym rozwoju dziecka, cz. 1, 2 i 3, Oficyna Wydawnicza „Aba” 2007.
5. Gołąb Bogusław K., Podstawy anatomii człowieka,PZWL 2008.
6. Harwas-Napierała Barbara, Trempała Janusz, red., Psychologia rozwoju
człowieka, tom 2, Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2003.
7. Marszał-Wiśniewska Magdalena, Klonowicz Tatiana, Fajkowska-Stanik
Małgorzata red., Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
8. Michajlik Aleksander, Ramotowski Witold, Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL 2009.
9. Minczakiewicz E. M., Psychoruchowy rozwój dziecka, diagnoza. Propozycje wsparcia i pomocy rodzinie. Poradnik., Impuls, Kraków 2009.
10. Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.
11. Poznańska J., Wierzejska Z., Zygmunciak E.: Wskazania wychowawcze
do pracy z małym dzieckiem w placówkach wychowania zbiorowego, „Tęcza”,
Warszawa.
12. Przetacznik-Gierowska M., Makieło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa 1996 lub inne dostępne wydanie, nowsze niżtu wskazane.
13. Ustawa kodeks pracy i przepisy wykonawcze do ustawy.
14. Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy i przepisy wykonawcze do ustawy.
15. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.:
16. Andrychowska- Biegacz Jadwiga: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych , Rzeszów 2002
17. Brauner A i F: Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym. WSIP Warszawa 1995
18. Dymara Bronisława red.: Dziecko w świecie muzyki Kraków 2000 Wydawnictwo Impuls
19. Kierył M.: Elementy terapii i profilaktyki muzycznej. Warszawa 1996
20. Kulmatycki L: Ćwiczenia relaksacyjne. Praktyczne techniki antystresowe dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1995
21. Lewandowska K: Muzykoterapia dziecięca. Gdańsk 2001
22. Malko Dorota: „ Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu” Warszawa 1988
23. Schiftan Yair, Stadnicki Andrzej: Terapia akustyczno- wibracyjna Musica Media w oddziaływaniach zdrowotnych
i pedagogicznych APS Warszawa 2003
24. Skowrońska-Lebecka E: Dźwięk i gest. Wydawnictwo „ Żak” WSIP Warszawa 1995
25. Smoczyńska- Nachtman Urszula: Kalendarz muzyczny
w przedszkolu WSIP 1988
26. Stadnicka J: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. WSIP Warszawa 1998
27. Stadnicki A: Logorytmika i choreorytmika. Poradnik metodyczny. WSIP Warszawa 1996
28. Stroms Ger: 100 nowych gier muzycznych. Wydawnictwo Klanza, Lublin 1999