Kurs na Opiekuna Dziennego 160h na podstawie decyzji MRPiPS

Kurs na Opiekuna Dziennego 160h na podstawie decyzji MRPiPS

Jeśli  marzysz o pracy opiekuna dziennego lub chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje to ten kurs jest własnie do Ciebie!


Bez wychodzenia z domu, przyswajasz wiedzę kiedy masz czas za pomocą nowoczesnej platformy internetowej: forma nagrań video,audio i plików pdf, zaliczenia w formie testów online

Po zapisie otrzymujesz login i hasło, uczysz się kiedy chcesz i gdzie chcesz, dostep do platformy masz 24/7 – to od Ciebie zależy kiedy ukończysz kurs!

Na zaświadczeniu nie ma adnotacji, że kurs był w formie online


 Po ukończeniu kursu opiekuna dziennego otrzymasz uprawnienia do  pracy z dziećmi do lat 3.

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 29/2018 zatwierdzającą programy EDUKA CENTER w formie online ( praktyki stacjonarnie w wybranej przez siebie placówce )

Opiekun Dzienny– (Szkolenie podstawowe)

ilość godzin:           160 godzin
W tym liczba praktyk zawodowych:    30 godzin


 Kurs jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć pracę jako Opiekun Dzienny , albo już pracują, ale zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

 Wymagania:

– brak wymagań co do wykształcenia ( nie musi byc wykształcenie średnie )


 Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli opiekuna dziecka w żłobkach, klubach dziecięcych. Słuchacze otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do tworzenia bezpiecznego i stymulującego środowiska rozwoju każdemu dziecku, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Umiejętności zdobyte podczas kursu zapewnią słuchaczom profesjonalne pełnienie roli opiekuna, który zagwarantuje każdemu, indywidualnemu dziecku szczęśliwy, wszechstronny i bezpieczny rozwój. Nabyte kompetencje umożliwią wspieranie rodzica w procesie wychowania dziecka o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju.

Uprawnienia: Praca jako Opiekun Dzienny

 Posiadamy decyzję MRPiPS nr 29/2018

                     Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Dziennym opiekunem może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
• pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun;
• posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego i odbyła 40-godzinnego szkolenia uzupełniającego, w tym z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy;
• ukończyła 160-godzinne szkolenie dla dziennego opiekuna.

I. Zakres programowy szkolenia:
1) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godzin):
a) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,
b) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,
c) mechanizmy rozwoju dziecka;
2) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godzin):
a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,
b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),
c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,
d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się,
e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,
f) wprowadzanie dziecka w kulturę,
g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;
3) kompetencje opiekuna dziecka (20 godzin):
a) odpowiedzialność prawna opiekuna,
b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),
c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy;

4.Praktyki zawodowe – 30h
Praktyka zawodowa odbywana pod kierunkiem opiekuna określonego w art. 16 ust. 1 ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3. Praktyki odbywać się będą w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3.

Zamówienie

od

520.00

PLN

od

600.00

PLN

Zamów

Opinie

Brak wystawionych opinii

    Copyright © 2018 opiekunwzlobku.pl EDUKA CENTER ul. Michałkowicka 28, 41-100 Siemianowice Śląskie info@opiekunwzlobku.pl tel 32 630 43 59