ZALICZENIE modułu

Dotarłaś do etapu zaliczenia modułu – testu cząstkowego
Twoje opracowane notatki z pewnością Ci teraz posłużą.

Rozwiąż poniższy test. Życzymy powodzenia