Udzielanie dziecku pierwszej pomocy

 

WAŻNE:     Art. 18a. (ustawy żłobkowej z z aktualizacją z 1.01.18 )

Opiekun  zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.