WERSJA DEMO – Kurs opiekuna w żłobku na podstawie decyzji MRPiPS

Jeśli  marzysz o pracy opiekuna w żłobku lub chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje to ten kurs jest własnie do Ciebie!

Bez wychodzenia z domu, przyswajasz wiedzę kiedy masz czas za pomocą nowoczesnej platformy internetowej: forma wykładów, na żywo webinarów, nagrań video,audio i plików pdf, zaliczenia: w formie testów online

na zaświadczeniu nie ma adnotacji, że kurs był w formie online

 

 Po ukończeniu kursu opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym otrzymasz uprawnienia do  pracy z dziećmi do lat 3.

 

 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, z dnia 3 marca 2011 r.) określa zmiany w wymogach dotyczących kwalifikacji opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych.

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wydało decyzję nr 44/2013 zatwierdzającą programy EDUKA CENTER.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym – (Szkolenie podstawowe)

ilość godzin:           280 godzin
W tym liczba praktyk zawodowych:    80 godzin

 

 Kurs jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, albo już pracują, ale zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

 

 Wymagania:

 

– wykształcenie co najmniej średnie.

 

 Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli opiekuna dziecka w żłobkach, klubach dziecięcych. Słuchacze otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do tworzenia bezpiecznego i stymulującego środowiska rozwoju każdemu dziecku, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Umiejętności zdobyte podczas kursu zapewnią słuchaczom profesjonalne pełnienie roli opiekuna, który zagwarantuje każdemu, indywidualnemu dziecku szczęśliwy, wszechstronny i bezpieczny rozwój. Nabyte kompetencje umożliwią wspieranie rodzica w procesie wychowania dziecka o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju.

 

 

Uprawnienia: Praca w publicznych i niepublicznych żłobkach, Klubach dziecięcych, prywatna opiekunka dziecięca

 

 Posiadamy decyzję MRPiPS nr 15/2018

                     Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych