WSTĘP/REGULAMIN

Witamy Cię w WERSJI DEMO kursu online Kurs Opiekuna w żłobku!

UWAGA: WERSJA DEMO nie zawiera wszystkich plików audio, pdf oraz zaliczeń, egzaminu i dokumentów. Wersja DEMO służy do zapoznania się z działaniem platformy. Wersja DEMO ma odblokowane wszystkie lekcje, jednak w wersji PŁATNEJ lekcje sa stopniowo uwalniane przez system co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy

CO TO OZNACZA: system nie pozwoli na przerobienie całej teorii np. w jeden dzień.

Cała teoria zostaje uwalniania stopniowo a całość w ciągu 14 dni od zakupu kursu.

CO TO OZNACZA: że teorie najszybciej przerobisz w 14 dni

Naszą decyzję oraz wzór zaświadczenia można zobaczyć na https://opiekunwzlobku.pl

Przystępując do lekcji należy odsłuchać dokładnie pliki audio, video oraz wykonać wszystkie zadane ćwiczenia do konkretnych lekcji i modułów. Po każdym module ( jest ich 4 ) będzie Cię czekać zaliczenie cząstkowe w formie pisemnej (pojawi się plik pdf – ZALICZENIE ). Zaliczenie będzie opisowe/lub testowe. Należy to zaliczenie przesłać do nas do sprawdzenia na zaliczenia@opiekunwzlobku.pl

Nie należy przechodzić do dalszego materiału bez zaliczenia poprzedniego modułu. Nie akceptujemy też przesyłania wszystkich modułów łącznie pod koniec kursu ( kursant bowiem może zostać usunięty )

Na sam koniec materiału będziesz poproszona/y o zaliczenie egzaminu ( pojawi się plik pdf EGZAMIN KOŃCOWY ) w formie pisemnej.

Egzamin można zaliczyć po zaliczeniu modułu nr 4 tzn przed praktykami, w trakcie lub po praktykach.

Po otrzymaniu od kursanta zaliczeń, kolejne lekcje system odblokowuje:

  • testy cząstkowe – 24h(odblokowanie dostępu do kolejnych modułów w 24h )
  • egzamin końcowy – 72h(pozytywny wynik egzaminu -brak informacji zwrotnej, negatywny – informacja zwrotna z prośbą o korektę).
  • Wysyłka zaświadczenia nastąpi do 72h od otrzymania poprawnie wypełnionego, czytelnego skanu dzienniczka praktyk oraz wszelkich informacji potrzebnych do wystawienia zaświadczenia**

Wszystkie zaliczenia i dzienniczki praktyk należy przesyłać na maila: zaliczenia@opiekunwzlobku.pl

UWAGA: JEŚLI NIE OTRZYMASZ OD NAS ŻADNEJ ODPOWIEDZI OZNACZA TO, ŻE MASZ ZALICZENIE POZYTYWNE I MOŻESZ PRZEJŚĆ DO KOLEJNYCH LEKCJI. JEŚLI DO CIEBIE NAPISZEMY OZNACZA TO , ŻE MUSISZ COŚ SKORYGOWAĆ.

Masz pytania napisz: info@opiekunwzlobku.pl lub szkolenia@edukacenter.pl

**Osobno zostaniesz poproszona/y o dosłanie danych potrzebnych do wystawienia zaświadczenia oraz skanu dokumentu poświadczającego wykształcenie średnie.

Możesz to również zrobić we własnym zakresie aby przyśpieszyć proces wysyłając:

-imię i nazwisko

-miejsce i datę urodzenia wraz z woj.urodzenia

-adres korespondencyjny ( gdzie mamy wysłać zaświadczenie )

 

PRAKTYKI: do praktyk możesz przystąpić po zaliczeniu modułu nr 4, tzn po zaliczeniu teorii np. zaliczenie teorii przesyłasz 1 czerwca więc praktyki rozpoczynasz 2 czerwca. Więcej w dziale poświęconym tej tematyce.

OZNACZANIE MATERIAŁU: pamiętaj, aby po każdej ukończonej lekcji odznaczyć lekcje celem pojawienia się pomarańczowego guzika NASTĘPNA LECKCJA

Jeśli po odznaczeniu nadal będziesz mieć blokadę odznacza to, że za szybko realizujesz kurs i system nie może Cię przepuścić dalej – odczekaj więc 24h i przejdź do następnej lekcji.

 

Wykaz proponowanej literatury przedmiotowej do zagadnień ujętych w blokach szkoleniowych.

1. Atlas anatomiczny, Literat 2010.
2. Domagała J., Kuban W., Nowicka M., Żyć w zgodzie zabawy zapobiegające agresji w przedszkolu.
3. Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker, Rozwój psychiczny
dziecka od 0 do 10 lat, GWP, Gdańsk 1997.
4. Gierasimowa A. S., Kuzniecowa W. G., Przewodnik po wczesnym rozwoju dziecka, cz. 1, 2 i 3, Oficyna Wydawnicza „Aba” 2007.
5. Gołąb Bogusław K., Podstawy anatomii człowieka,PZWL 2008.
6. Harwas-Napierała Barbara, Trempała Janusz, red., Psychologia rozwoju
człowieka, tom 2, Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa 2003.
7. Marszał-Wiśniewska Magdalena, Klonowicz Tatiana, Fajkowska-Stanik
Małgorzata red., Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
8. Michajlik Aleksander, Ramotowski Witold, Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL 2009.
9. Minczakiewicz E. M., Psychoruchowy rozwój dziecka, diagnoza. Propozycje wsparcia i pomocy rodzinie. Poradnik., Impuls, Kraków 2009.
10. Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.
11. Poznańska J., Wierzejska Z., Zygmunciak E.: Wskazania wychowawcze
do pracy z małym dzieckiem w placówkach wychowania zbiorowego, „Tęcza”,
Warszawa.
12. Przetacznik-Gierowska M., Makieło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa 1996 lub inne dostępne wydanie, nowsze niżtu wskazane.
13. Ustawa kodeks pracy i przepisy wykonawcze do ustawy.
14. Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy i przepisy wykonawcze do ustawy.
15. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.:
16. Andrychowska- Biegacz Jadwiga: Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych , Rzeszów 2002
17. Brauner A i F: Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym. WSIP Warszawa 1995
18. Dymara Bronisława red.: Dziecko w świecie muzyki Kraków 2000 Wydawnictwo Impuls
19. Kierył M.: Elementy terapii i profilaktyki muzycznej. Warszawa 1996
20. Kulmatycki L: Ćwiczenia relaksacyjne. Praktyczne techniki antystresowe dla dzieci i młodzieży. Warszawa 1995
21. Lewandowska K: Muzykoterapia dziecięca. Gdańsk 2001
22. Malko Dorota: „ Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu” Warszawa 1988
23. Schiftan Yair, Stadnicki Andrzej: Terapia akustyczno- wibracyjna Musica Media w oddziaływaniach zdrowotnych
i pedagogicznych APS Warszawa 2003
24. Skowrońska-Lebecka E: Dźwięk i gest. Wydawnictwo „ Żak” WSIP Warszawa 1995
25. Smoczyńska- Nachtman Urszula: Kalendarz muzyczny
w przedszkolu WSIP 1988
26. Stadnicka J: Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową. WSIP Warszawa 1998
27. Stadnicki A: Logorytmika i choreorytmika. Poradnik metodyczny. WSIP Warszawa 1996
28. Stroms Ger: 100 nowych gier muzycznych. Wydawnictwo Klanza, Lublin 1999