Żłobek w liczbach: potencjał pracy w żłobku

Mówi się, że żłobki są coraz bardziej rozchwytywane: zobacz nasz KURS na opiekuna w żłobku TUTAJ. Coraz więcej rodziców decyduje się na powrót do pracy i zapisanie swojej pociechy do placówki, zajmującej się maluchami do lat 3. A jak wygląda to w praktyce? Czy faktycznie obserwuje się taki wzrost popularności żłobków?

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się statystykom, ujmiemy obraz żłobka w obrazie liczbowym. Matematyka nie kłamie!

Przedstawione niżej dane dotyczą roku 2017. Czy można zauważyć różnicę w porównaniu z 2016? Już przechodzimy do sedna.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, ilość dzieci uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych wzrosła aż o 13,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Trzeba przyznać, że to zdumiewający wynik, obrazujący, jak placówka ta jest potrzebna, ważna. Jak istotne znaczenie zaczyna zajmować w życiu rodziców i dzieci.

W całej Polsce, ostatniego dnia roku 2017, opieką żłobków i klubów dziecięcych objętych było 99409 dzieci! Wszystkich placówek wraz z klubami dziecięcymi zliczono 3120. Liczby mówią same za siebie. To ilość, która może początkowo zszokować. Jednak … powinna cieszyć. Dane statystyczne obrazują nam, że sceptyczne podejście do żłobków, które niestety wciąż funkcjonuje, zaczyna się zmieniać. To właśnie one, wraz z oddziałami żłobkowymi stanowią aż 82,1%. Nie jest już to zło konieczne. Rodzice zauważają, że placówki te rozwijają, pobudzają wyobraźnię, uczą. Mają po prostu pozytywny wpływ na maluszka, a więc i zapotrzebowanie na nie rośnie!

By zobrazować jak sytuacja zmieniła się na przestrzeni roku, należy zaznaczyć, iż ogólna liczba omawianych placówek, w okresie 365 dni wzrosła o 15,1%. Obserwuje się, że największa ilość placówek funkcjonuje w województwie mazowieckim, natomiast najmniejsza w województwie świętokrzyskim.

Ogółem, w żłobkach i klubach dziecięcych znajdowało się 106,5 tys. miejsc. W tym można wyróżnić sektor prywatny: 56,3 tys. oraz sektor publiczny: 50,2 tys.

Według wartości wskaźnika liczby miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3, największy procent odnotowano w województwie dolnośląskim (144,3) oraz opolskim (136,3). Najniższa wartość wskaźnika została odnotowana w województwie warmińsko-mazurskim (58,0).

Większość placówek prywatnych dysponowała liczbą do 20 miejsc (58,7%),  w sektorze publicznym odsetek ten to 13,6 %.

Największą liczbę miejsc oferowały żłobki, bo aż 94,2 tys. co stanowi 88,4%, z kolei kluby dziecięce to zaledwie 9,9 tys. stanowiących 9,3%. Oddziały żłobkowe zanotowały 2,5 tys. miejsc, co daje 2,3%.

W roku 2017 do wyżej wspomnianych placówek uczęszczało 154,5 tys. dzieci, jest to wzrost liczby maluchów w porównaniu z 2016 aż o 24,3 tysiąca. Obrazuje się, iż przeciętnie jedno dziecko do klubu dziecięcego uczęszczało przez 107 dni w roku, a do żłobka przez 106 dni. Jeśli chodzi o płeć, przeważali chłopcy. Stanowili oni aż 52% wśród ogólnej liczby dzieci.

Warto przejść teraz do kwestii osób pracujących w tychże placówkach. W ostatni dzień grudnia 2017 roku odnotowano, że w żłobkach i klubach dziecięcych pracowało 19,4 tysiąca osób, z czego aż 98,9% stanowiły kobiety. Najwięcej wyróżniało się opiekunek dziecięcych (61,2%) i  nauczycieli (17,3%). Pozostałe stanowiska zajmowały pielęgniarki (7,7%) i położne (2,1%). 11,7% zajmowali pozostali opiekunowie. Aż dla 88,2% osób, placówki zajmujące się dziećmi stanowiły główne miejsce pracy. Odnotowano również działania wspomagające wolontariuszy, których liczba w całym roku wyniosła 1000 osób.

Jak możemy zauważyć: liczby są zaskakująco wysokie. Sytuacja przedstawia się dobrze, obrazuje, iż żłobki i kluby dziecięce są potrzebne! Potencjał pracy z roku na rok wzrasta, coraz więcej maluchów potrzebuje miejsca w takiej placówce. Opiekunowie i nauczyciele powinni cieszyć się z takiego obrotu spraw. Ich zawód jest pożądany społecznie, umożliwiający rodzicom powrót do aktywności zawodowej. Żłobki zaczynają być doceniane.

* wszystkie dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego.

Chcesz spełnić swoje marzenie o byciu opiekunem w żłobku? Zobacz nasz KURS!

Udostępnij ten wpis: