Czym różni się opiekun dzienny od opiekuna w żłobku?

Czym różni się opiekun dzienny od opiekuna w żłobku?

Wielu rodziców poznało już zalety płynące z uczęszczania maluszka do żłobka bądź klubu dziecięcego. Już nie raz obalaliśmy mit jakoby żłobek był przechowywalnią dzieci. To miejsce, w którym dziecko nie tylko nawiązuje kontakty z rówieśnikami, ale też zdobywa nowe umiejętności i rozwija się znacznie szybciej. Pracujący w żłobku opiekunowie (nasz kurs na opiekuna w żłobku znajdziesz TUTAJ) dbają o to, by maluch był bezpieczny, ale i zadowolony ze spędzonego czasu w placówce. I choć wiemy kim jest opiekun w żłobku oraz co należy do jego obowiązków, często pojawia się pytanie:

Kim w takim razie jest opiekun dzienny?

Kto może nim zostać?

Gdzie pracuje taki opiekun?

W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć kwestię pracy w charakterze opiekuna dziennego. 

Opiekun dzienny to osoba zajmująca się dziećmi do lat 3. Jest więc alternatywą dla rodziców, którzy z jakichś powodów nie mogą skorzystać z pomocy żłobka bądź klubu malucha. Często taką formę opieki można spotkać w miejscach, w których ze względu na małą liczbę dzieci w wieku żłobkowym, nie otwiera się zbyt wielu żłobków. Nierzadko są to małe miejscowości bądź obrzeża miast. 

Jedną z różnic jest to, iż opiekun dzienny sprawuje opiekę nad maluchami w warunkach domowych, a więc czas sprawowania opieki może być efektywniej dostosowany do czasu pracy rodziców.

Warto wspomnieć, iż opiekun dzienny może maksymalnie sprawować opiekę nad pięciorgiem dzieci. W sytuacji, gdy w grupie znajdzie się dziecko, które nie ukończyło jeszcze pierwszego roku życia, wymaga szczególnej opieki bądź  jest niepełnosprawne – maksymalna ilość dzieci to troje.

Kto w takim razie może zostać opiekunem dziennym? Otóż może zostać nim osoba, która:

  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi
  • nie jest/ nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a ta nie została jej zawieszona ani ograniczona
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny w sytuacji gdy takowy został na osobę nałożony
  • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  • posiada warunki lokalowe, które zapewniają bezpieczną opiekę nad dziećmi
  • odbyła 160 godzinne szkolenie bądź 40 godzinne szkolenie uzupełniające jeśli posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, terapeuty pedagogicznego lub ukończyła studia lub studia podyplomowe na określonym w ustawie kierunku
  • odbyła nie później niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji opiekuna dziennego szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy

160 godzinne szkolenie można odbyć w formie on-line. I my mamy w swojej ofercie powyższy kurs – więcej informacji o nim TUTAJ. W jego skład wchodzi odbycie 30 godzin praktyk zawodowych.

Należy pamiętać, że osoba posiadająca kwalifikacje, ale nie pracująca z dziećmi do lat 3 bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia powinna odbyć 40 godzinne szkolenie uzupełniające, które również znajdziecie w naszej ofercie. Więcej o szkoleniu uzupełniającym TUTAJ.

Z całą pewnością opiekun dzienny różni się od opiekuna w żłobku. Zasadniczą różnicą jest miejsce, w którym opieka nad maluchami jest sprawowana. Opiekun dzienny powinien posiadać mieszkanie lub dom, w którym zapewni bezpieczeństwo najmłodszym.

Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy kim jest opiekun dzienny. Być może to właśnie ktoś z Was zdecyduje się na taką formę zatrudnienia? Pamiętajcie o naszych szkoleniach on-line! Spełnijcie swoje marzenia o pracy z dziećmi do lat 3 i zdobądźcie niezbędne kwalifikacje bez wychodzenia z domu!


Nie widziałeś jeszcze naszego konta na facebook Instagram? Zobacz koniecznie teraz!

Chcesz spełnić swoje marzenie o byciu opiekunem w żłobku? Zobacz nasz KURS!

Udostępnij ten wpis: