Pedagogika Celestyna Freineta

Pedagogika Celestyna Freineta

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Wydrukuj
Email

Nie ma wątpliwości, że praca opiekunów w żłobkach/klubach malucha oraz nauczycieli wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, nieustannego dokształcania się. To zawód inny niż wszystkie: wymagający kreatywności, dostosowania się do osobowości każdego z dzieci, cierpliwości, poszukiwania nowych rozwiązań. 

Opiekunowie posługują się w swojej pracy różnymi, znanymi na całymi świecie metodami twórczymi (zobacz nasz kurs na opiekuna w żłobku TUTAJ), a także kierują się przeróżnymi koncepcjami pedagogicznymi. 

Istnieją osoby pasjonujące się pedagogiką Marii Montessori czy opisywanej już przez nas TUTAJ pedagogiką freblowską. W dzisiejszym artykule przedstawimy wam pokrótce kolejną ciekawą propozycję, a mianowicie pedagogikę Celestyna Freineta. Zapraszamy do czytania!

Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi – C. Freinet.

O co chodzi?

Należy zacząć od tego, iż Celestyn Freinet był pedagogiem francuskim, twórcą francuskiej szkoły nowoczesnej. Bardzo bliska była mu pedagogika naturalistyczna, jest zaliczany do jednego z jej przedstawicieli. Freinet wyróżnił trzy naturalne fazy rozwoju: szukanie po omacku, urządzanie się w świecie, zamiana zabawy na pracę. 

Metoda Freineta wykorzystuje swobodną ekspresję, twórcze działanie dziecka. Ważna jest także praca-zabawa, która odpowiada dzieciom. W metodzie Freineta szanuje się indywidualność każdego dziecka, zakłada się jego odrębność. Nauka nowych umiejętności oraz wychowanie oparte są przede wszystkim na współpracy, wspólnym dialogu, tolerancji, rozwijaniu w dziecku wewnętrznej motywacji. 

Jakie są założenia pedagogiki Freineta?

Celestyn Freinet był zdania, iż w placówkach, do których uczęszczają dzieci, nie można dokonywać selekcji na dzieci lepsze i gorsze. Należy pracować z dziećmi o różnych możliwościach intelektualnych. 

Dla pedagogów pracujących z dziećmi, najważniejszy powinien być rozwój osobowości każdego z nich. Należy opierać swe działania pedagogiczne na szacunku do dziecka, do jego praw i potrzeb. Nie powinno się dokonywać podziału na dydaktykę i wychowanie. Założenia te realizuje się za pomocą specjalnych technik, które wspomagają oraz ułatwiają pracę nauczyciela. 

Techniki pedagogiki Freineta, wykorzystywane w pracy z dziećmi.

  1. Techniki swobodnej ekspresji artystycznej – chodzi o ekspresję plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową. Swobodna ekspresja ma niezwykły wpływ na rozwój dziecka. Powinniśmy dbać o taki klimat i nastrój, by dzieci miały chęć uzewnętrznienia swoich uczuć i emocji. 
  2. Techniki stanowiące podstawę nauki języka ojczystego – można wyróżnić tutaj swobodny tekst ( dziecko nie potrafi jeszcze pisać, więc technika stosowana jest w formie nagrywania na kasetę magnetofonową swobodnych tekstów na dowolny temat), gazetkę.
  3. Techniki samodzielnej pracy dzieci.  Tutaj można wyróżnić doświadczenia poszukujące, czyli obserwacje i samodzielne działanie dziecka. Dziecko mając problem, w pierwszej kolejności stara się go przeanalizować, a następnie szuka metod, które pomogłyby mu w rozwiązaniu go. Wielką rolę odgrywają tutaj wycieczki, stanowiące szczególny punkt w poznawaniu.

Pedagogika Celestyna Freineta dużą rolę odgrywa podczas nauczania początkowego. Dzięki niej przekonujemy się, że odejście od tradycyjnego, sztywnego nauczania przynosi pozytywne efekty. Warto dać dziecku swobodę i uczyć samodzielności, rozwijając w nim tym samym ciekawość świata. 

Zachęcamy was do zapoznania się bliżej z metodą francuskiego pedagoga. Być może zaczerpniecie garści inspiracji?

Nie widziałeś jeszcze naszego konta na facebook Instagram? Zobacz koniecznie teraz!

Nasz Facebook

O nas

Jesteśmy Placówką Kształcenia Ustawicznego Wpisaną do Rejestru UM. Działamy na rynku od stycznia 2009 roku. Szkolimy online, ale też stacjonarnie w całej Polsce. Specjalizujemy się w szkoleniach pedagogicznym, bo pedagogika to nasza pasja a nie przypadek!

Więcej wpisów

Jak zorganizować wyjątkowe święto dnia matki w żłobku i przedszkolu?

Jak zorganizować wyjątkowe święto Dnia Matki w żłobku i przedszkolu?

Nadszedł maj, piękny miesiąc, który równocześnie jest miesiącem…mam! Właśnie w maju obchodzimy Dzień Matki: wyjątkowe święto, zarówno dla małych jak i dużych. To okazja, by wyrazić swoją wdzięczność i miłość. Świętowanie Dnia Matki ma ogromne znaczenie, szczególnie w żłobkach i przedszkolach, gdzie dzieci uczą się samodzielności, zdobywają wiedzę i nawiązują pierwsze relacje społeczne.

Ucz się teraz, zapłać później

Ucz się teraz, zapłać później!

Metoda odroczonych płatności to rozwiązanie, które pozwala na zrealizowanie szkolenia lub kursu bez konieczności ponoszenia kosztów na samym początku. Polega to na tym, że kupujesz szkolenie i przesuwasz po prostu termin zapłaty za nie. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, gdy zależy Ci na czasie – chcesz już rozpocząć edukację – a nie posiadasz w danym momencie wystarczającej ilości środków.

Szczegóły nowego kursu Gry i Zabawy integracyjne

Szczegóły nowego kursu: Gry i zabawy integracyjne

Kurs Gry i zabawy integracyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym to szkolenie, które zostało stworzone z myślą o rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych i emocjonalnych u dzieci. Celem kursu jest zapewnienie im wspaniałej zabawy i równocześnie pomoc w rozwijaniu umiejętności, takich jak współpraca, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, empatia, kreatywność i rozwiązywanie problemów.