Pedagogika Celestyna Freineta

Pedagogika Celestyna Freineta

Nie ma wątpliwości, że praca opiekunów w żłobkach/klubach malucha oraz nauczycieli wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, nieustannego dokształcania się. To zawód inny niż wszystkie: wymagający kreatywności, dostosowania się do osobowości każdego z dzieci, cierpliwości, poszukiwania nowych rozwiązań. 

Opiekunowie posługują się w swojej pracy różnymi, znanymi na całymi świecie metodami twórczymi (zobacz nasz kurs na opiekuna w żłobku TUTAJ), a także kierują się przeróżnymi koncepcjami pedagogicznymi. 

Istnieją osoby pasjonujące się pedagogiką Marii Montessori czy opisywanej już przez nas TUTAJ pedagogiką freblowską. W dzisiejszym artykule przedstawimy wam pokrótce kolejną ciekawą propozycję, a mianowicie pedagogikę Celestyna Freineta. Zapraszamy do czytania!

Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi – C. Freinet.

O co chodzi?

Należy zacząć od tego, iż Celestyn Freinet był pedagogiem francuskim, twórcą francuskiej szkoły nowoczesnej. Bardzo bliska była mu pedagogika naturalistyczna, jest zaliczany do jednego z jej przedstawicieli. Freinet wyróżnił trzy naturalne fazy rozwoju: szukanie po omacku, urządzanie się w świecie, zamiana zabawy na pracę. 

Metoda Freineta wykorzystuje swobodną ekspresję, twórcze działanie dziecka. Ważna jest także praca-zabawa, która odpowiada dzieciom. W metodzie Freineta szanuje się indywidualność każdego dziecka, zakłada się jego odrębność. Nauka nowych umiejętności oraz wychowanie oparte są przede wszystkim na współpracy, wspólnym dialogu, tolerancji, rozwijaniu w dziecku wewnętrznej motywacji. 

Jakie są założenia pedagogiki Freineta?

Celestyn Freinet był zdania, iż w placówkach, do których uczęszczają dzieci, nie można dokonywać selekcji na dzieci lepsze i gorsze. Należy pracować z dziećmi o różnych możliwościach intelektualnych. 

Dla pedagogów pracujących z dziećmi, najważniejszy powinien być rozwój osobowości każdego z nich. Należy opierać swe działania pedagogiczne na szacunku do dziecka, do jego praw i potrzeb. Nie powinno się dokonywać podziału na dydaktykę i wychowanie. Założenia te realizuje się za pomocą specjalnych technik, które wspomagają oraz ułatwiają pracę nauczyciela. 

Techniki pedagogiki Freineta, wykorzystywane w pracy z dziećmi.

  1. Techniki swobodnej ekspresji artystycznej – chodzi o ekspresję plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową. Swobodna ekspresja ma niezwykły wpływ na rozwój dziecka. Powinniśmy dbać o taki klimat i nastrój, by dzieci miały chęć uzewnętrznienia swoich uczuć i emocji. 
  2. Techniki stanowiące podstawę nauki języka ojczystego – można wyróżnić tutaj swobodny tekst ( dziecko nie potrafi jeszcze pisać, więc technika stosowana jest w formie nagrywania na kasetę magnetofonową swobodnych tekstów na dowolny temat), gazetkę.
  3. Techniki samodzielnej pracy dzieci.  Tutaj można wyróżnić doświadczenia poszukujące, czyli obserwacje i samodzielne działanie dziecka. Dziecko mając problem, w pierwszej kolejności stara się go przeanalizować, a następnie szuka metod, które pomogłyby mu w rozwiązaniu go. Wielką rolę odgrywają tutaj wycieczki, stanowiące szczególny punkt w poznawaniu.

Pedagogika Celestyna Freineta dużą rolę odgrywa podczas nauczania początkowego. Dzięki niej przekonujemy się, że odejście od tradycyjnego, sztywnego nauczania przynosi pozytywne efekty. Warto dać dziecku swobodę i uczyć samodzielności, rozwijając w nim tym samym ciekawość świata. 

Zachęcamy was do zapoznania się bliżej z metodą francuskiego pedagoga. Być może zaczerpniecie garści inspiracji?

Nie widziałeś jeszcze naszego konta na facebook Instagram? Zobacz koniecznie teraz!

Udostępnij ten wpis: