Wszystko o praktykach na kursie on-line na opiekuna w żłobku

Wszystko o praktykach na kursie online na opiekuna w żłobku

Osoba chcąca pracować w żłobku bądź klubie malucha z dziećmi do lat 3 musi ukończyć – zgodnie z ustawą – kurs na opiekuna w wymiarze 280 godzin. Dzisiejszy rynek oferuje naprawdę wiele szkoleń, a przyszły kursant może w nich wybierać, decydując się na najlepsze dla siebie.

Do wyboru są kursy stacjonarne jak i on-line. Kurs on-line wciąż budzi wiele kontrowersji i pytań, choć nadaje takie same uprawnienia co kurs stacjonarny. Oczywiście, przed zapisem warto upewnić się czy szkolenie posiada odpowiednią ilość godzin (280 z czego 200h to teoria, a 80h to praktyki), a także czy placówka posiada aktualną decyzję Ministerstwa. Kurs od Eduka Center posiada decyzję numer 15/2018 – w każdej chwili można znaleźć nas na stronie Ministerstwa, zapraszamy na naszą stronę z kursem TUTAJ.

Wiele wątpliwości rodzi się przy kursie na opiekuna w formie zdalnej, a jedną z najczęstszych kwestii, która budzi pytania jest kwestia…praktyk zawodowych.

WSZYSTKO O PRAKTYKACH PRZY KURSIE NA OPIEKUNA W FORMIE ON-LINE

W związku z licznymi pytaniami, postanowiliśmy poruszyć kwestię praktyk zawodowych, które należy odbyć na naszym kursie. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże wam – przyszłym kursantom i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Mimo, że kurs jest w formie on-line konieczne jest odbycie praktyk zawodowych. Dzieje się to tak jak przy kursie stacjonarnym. Kurs on-line różni się od kursu stacjonarnego tym, że nauka teorii odbywa się poprzez nowoczesną platformę szkoleniową, można materiały przyswajać w swoim własnym tempie i do nich wracać w dowolnym momencie.

Praktyki natomiast odbywamy w wybranym żłobku, klubie malucha bądź u opiekuna dziennego. Wiele osób pyta, czy jest możliwe odbycie praktyk w przedszkolu. Otóż nie. Kurs uprawnia do pracy z dziećmi do lat 3, a więc zgodnie z decyzją Ministerstwa praktyki nie mogą odbyć się w przedszkolu.

Na naszym kursie kursant sam może wybrać sobie żłobek/klub malucha w którym odbędzie praktyki. 

Praktyki realizujemy w wymiarze 80h. W ciągu dnia maksymalnie można odbyć 8h praktyk, a daje nam to minimum 10 dni praktyki. Oczywiście zajęcia można dostosować do siebie – wszystko zależy od dogadania się z dyrekcją placówki – i chodzić na praktyki dłużej niż przez 10 dni. Można robić praktyki np po 2h dziennie – tak, by pogodzić je z codziennymi obowiązkami bądź pracą.

KIEDY ODBYWAMY PRAKTYKI ZAWODOWE?

Zgodnie z decyzją Ministerstwa, praktyki odbywamy najwcześniej po zaliczeniu teorii. Taka jest zasada: najpierw teoria, a dopiero później praktyka w żłobku, z dziećmi. U nas na kursie za zaliczenie teorii uważa się zaliczenie testu z modułu 4. Egzamin końcowy można napisać w czasie praktyk bądź dopiero po praktykach – to już pozostajemy do decyzji kursanta.

Co się stanie jeśli zrealizujesz wcześniej praktyki – przed zaliczeniem teorii? Wtedy praktyki niestety nie będą mogły być zaliczone. Nasz dział zajmujący się zaliczeniami, poprosi Cię o wpisanie poprawnego terminu praktyk (czyli po zaliczeniu teorii).

JAK POŚWIADCZYĆ ODBYCIE PRAKTYK?

Odbycie praktyk poświadcza się poprzez przesłanie do nas skanu wypełnionego dzienniczka praktyk. Nasz dzienniczek jest do pobrania na platformie, po zaliczeniu modułu 4 czyli teorii. Wystarczy pobrać go, wydrukować i wypełnić. Opisuje się w nim każdy dzień praktyk oraz wypełnia listę obecności – w dzienniczku jest miejsce na podpisy opiekuna praktyk oraz pieczątkę placówki. Skan dzienniczka wysyła się do działu zaliczeń mailowo.

PRAKTYKI A PRACA W ŻŁOBKU

Jeśli pracujesz już w żłobku bądź klubie malucha, nie musisz wypełniać dzienniczka praktyk. Wystarczy wtedy zaświadczenie od pracodawcy. Skan takiego zaświadczenia również wysyła się do działu zaliczeń. Na zaświadczeniu powinny znaleźć się kluczowe informacje takie jak stanowisko na jakim pracujesz, że nie znajdujesz się w okresie wypowiedzenia umowy. Dokument powinien zawierać aktualną datę oraz pieczęć placówki. 

SKIEROWANIE NA PRAKTYKI

Jeśli dyrekcja żłobka wymaga od Ciebie skierowanie na praktyki jak najbardziej możesz je uzyskać. Dokument ten znajduje się do pobrania na platformie – wystarczy wypełnić go i wysłać do działu zaliczeń celem podbicia. 

Na skan skierowania oczekuje się do 24h – w czasie urlopowym do 72h. My, Eduka Center nie wymagamy skierowań – nie są one obowiązkowe. Wystawia się je wtedy gdy potrzebuje takiego dokumentu placówka, w której odbywasz praktyki.

Praktyki są częścią kursu 280h. Dopiero po ich odbyciu jak i zaliczeniu egzaminu końcowego, wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu na opiekuna. Zaświadczenie wysyłamy do wybranego przez kursanta paczkomatu.

Praktyka jest ważną częścią szkolenia – dzięki niej można wdrożyć w czyn zdobytą na kursie wiedzę teoretyczną i nauczyć się wielu ważnych umiejętności od osób zajmujących się pracą z dziećmi na co dzień. Wiele naszych kursantów podczas praktyk otrzymało także propozycję pracy 😉 

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wasze wątpliwości dotyczące odbycia praktyk zawodowych na szkoleniu on-line. Jak widzicie – szkolenie on-line niczym nie różni się od kursu stacjonarnego (może jedynie tym, że można uczyć się w dowolnym miejscu na świecie o każdej porze), a tym bardziej na pewno nie jest gorsze. Na kursie on-line także wymagane są praktyki, które stanowią aż 80h całego kursu.

Trzymamy kciuki za wszystkich przyszłych opiekunów! 🙂

Nie widziałeś jeszcze naszego konta na facebook Instagram? Zobacz koniecznie teraz!

Udostępnij ten wpis: